Maximite

  • 01 samfunnsutvikling
  • 02 prosjektledelse
  • 03 strategi
  • 04 regional
  • 05 omstilling
  • 06 nutvikling
  • 07 stedsutvikling
  • 08 styrearbeid
  • 09 orientering
  • 10 maximite

Maximite bidrar til positiv samfunnsutvikling, ved å assistere våre oppdragsgivere i endrings- og utviklingsarbeid.

Vi deltar i strategiprosesser, omstillinger, prosess- og prosjektledelse. Dessuten med styrearbeid, teamutvikling samt kvalitets- og brukerorientering av offentlige tjenester, mm.

Navnet MAXIMITE har vi hentet fra det latinske navnet på midt- / låsesteinen i en buekonstruksjon. Romerne anvendte den til bygging av himlinger, broer og akvedukter. Vi liker å tenke på at et kjennetegn på en MAXIMITE er at jo mer den belastes, desto sterkere blir den…

 

Aktuelt

VRI (virkem.for regional FoU og innovasjon)

» les mer

Bydel Alna

» les mer

Lindesnesregionen

» les mer