Maximite

Maximite as skal holde styreseminarer for de regionale VRI-styrene/styringsgruppene i landet.

Mer informasjon om VRI finnes på websidene til Norges Forskningsråd.