Maximite
Vi bidrar, sammen med ledelsen,  til utvikling og nyskaping  i enkeltbedrifter og i bedriftsmiljøer. Vi har arbeidet mye med kompetanse- og markedsutvikling. 

Vi har erfaring med

  • Næringsmiddelbedrifter
  • Trebearbeidende bedrifter
  • Mekaniske bedrifter
  • Tjenestesektoren
  • Landbruket
 

Aktuelt

VRI (virkem.for regional FoU og innovasjon)

» les mer

Bydel Alna

» les mer

Lindesnesregionen

» les mer