Maximite
Vi arbeider mye med prosessledelse. I oppdraget tar vi ansvar for at deltakerne finner fram til felles konklusjoner og framtidige veivalg etter at stådsted og muligheter er avdekket og debattert.
Slike oppdrag kan både strekke seg over flere måneder og være gjennomført i løpet av en eller to seminardager.
 

Aktuelt

VRI (virkem.for regional FoU og innovasjon)

» les mer

Bydel Alna

» les mer

Lindesnesregionen

» les mer