Maximite
Vi har lang erfaring med  planlegging,  ledelse, styring og evaluering av  prosjekter.
Vår måte å gjøre prosjektarbeid på baserer seg på
  • Kravet til tydelige mål
  • Avklarte ansvarsforhold
  • Kontrollerbart ressursbruk
Vi skiller klart mellom den kreativiteten som trengs i planleggingsfasen og den tydelige ledelsen som kreves i gjennomføringsfasen av et prosjekt.
Vi benytter ukompliserte, men effektive prosjektstyringsverktøy.
 

Aktuelt

VRI (virkem.for regional FoU og innovasjon)

» les mer

Bydel Alna

» les mer

Lindesnesregionen

» les mer