Maximite
For oss handler strategisk planlegging både om utvikling av styringsverktøy, ledelse og om samarbeidsprosesser.
Gjennom mange år har vi bidratt til strategiske planer for kommuner, regioner og organisasjoner.
Vi legger vekt på å komme fram til en felles forståelse av ståsted, mål og strategier, for deretter å utvikle konkrete handlingsprogram med tilhørende budsjetter og organisasjon.
 

Aktuelt

VRI (virkem.for regional FoU og innovasjon)

» les mer

Bydel Alna

» les mer

Lindesnesregionen

» les mer