Maximite
Vi har lang erfaring med styrearbeid i
  • Private bedrifter
  • Offentlige utvalg og institusjoner
  • Frivillige lag og foreninger

Styrearbeidet utøves i klar forståelse av skillet mellom, eier, styre og administrasjon.

 

Aktuelt

VRI (virkem.for regional FoU og innovasjon)

» les mer

Bydel Alna

» les mer

Lindesnesregionen

» les mer