Maximite

Det meste vi jobber med, handler om utvikling av arbeidsplasser og lokalsamfunn. Vi har lang erfaring med

  • omstilling i samfunn med ensidig næringsstruktur og bostedsutfordringer
  • strategisk næringsplanlegging i kommuner og regioner
  • organisering og ledelse av utviklingsarbeidet
  • medvirkning og deltakelse
  • tilrettelegging for tilflytting
  • utvikling av næringsvennlige kommuner

Vår styrke er klarhet, ryddighet, engasjement, strategiske og analytiske evner.

 

Aktuelt

VRI (virkem.for regional FoU og innovasjon)

» les mer

Bydel Alna

» les mer

Lindesnesregionen

» les mer