Maximite

Noen av våre oppdragsgivere:

 • Akershus fylkeskommune
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Bydel Alna, Oslo kommune
 • Bydel Stovner, Oslo kommune
 • Follorådet
 • Hedmark fylkeskommune
 • Husbanken
 • Innovasjon Norge
 • Landbruksdepartementet
 • Næringsdepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Regionrådet for Fjellregionen
 • Samarbeidsrådet for Nedre Romerrike
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Våler kommune
 

Aktuelt

VRI (virkem.for regional FoU og innovasjon)

» les mer

Bydel Alna

» les mer

Lindesnesregionen

» les mer