Maximite
Noen av våre oppdrag:
 • Strategi for Husbankens arbeid med område- og stedsutvikling
 • Områdesatsing på Haugenstua i Oslo- prosjektledelse
 • Handlingsplan for områdesatsing bydel Alna, Oslo
 • Handlingsplan for områdesatsing bydel Stovner ,Oslo
 • Lederprogram for bydelenes arbeid med områdesatsing, Oslo
 • Veileder i medvirkningsprosesser
 • Omstillings- og næringsplan for Vaksdal kommune
 • Strategisk næringsplan for Nedre Romerike
 • Strategisk næringsplan for Follo
 • Flytthit, tilflyttingsprosjekt i Fjellregionen
 • Bolyst tilflytting til innlandskommunene i Sør-Trøndelag
 • Etablering av Rørosmeieriet, Røroskjøtt og Rørosmat
 • Styremedlem i verdiskapingsprogrammet for Reindrift
 • Innovasjon i distriktsbedrifter innen trebearbeiding, mekanisk industri og forretningsmessigtjenesteyting i Fjellregionen
 • Innovasjoner i distriktsbedrifter i Fjellregionen, Hallingdal, Nord-Gudbrandsdal og Valdres - forprosjekt COE
 • Næringsplan for Våler kommune
 • Våler, en nærings- og servicevennlig kommune
 • Reorganisering av næringsarbeidet i Våler kommune
 • Veileder - næringsvennlige kommuner
 

Aktuelt

VRI (virkem.for regional FoU og innovasjon)

» les mer

Bydel Alna

» les mer

Lindesnesregionen

» les mer